Kvalitne realizovaná práca je u nás zárukou! Naši odborníci nepoznajú neriešiteľné výzvy, lebo vždy chcú nájsť riešenia – bez ohľadu na obťažnosť situácie.

Veľký dôraz kladieme na úroveň odbornej pripravenosti našich potápačov a na to, aby ich prístroje boli čo najmodernejšie:

- naša firma ako prvá v Maďarsku disponovala takými odborníkmi, vzdelanie ktorých je akreditované aj na medzinárodnej úrovni;
- realizujeme priebežné ďalšie odborné školenia;
- pracujeme podľa jasne napísaných, regulovaných a transparentných pracovných procesov;
- používame moderné, bezpečné a ekologické prístroje.

Školenia pre technických potápačov realizujeme od roku 2005; o tom viac informácií pod bodom ŠKOLENIA / ŠKOLENIE PRE TECHNICKÝCH POTÁPAČOV.

Našimi klientmi sú zvyčajne najväčšie vodárne a kanalizačné závody, riaditeľstvá vodného hospodárstva, vodné elektrárne, spoločnosti vodohospodárskej výstavby, lodné spoločnosti, ako aj vodohospodárske združenia, no mali sme aj projekty s výrazne veľkým rozsahom.

Jedným z našich najzaujímavejších projektov bola práca, počas ktorej sme pomáhal pri rekonštrukcii centra Berlína a to na troch miestach: na Pottsdamer Platz, Lehrter Bahnhof (Hauptbahnhof) a v priestoroch pred Reichstagom. Na tomto projekte sme pracovali bez prestávky, 24 hodín, s priebežnými smenami. Z našej firmy sme vyslali 36 maďarských potápačov a z Európy prišlo ďalších cca. 200 technických potápačov, ktorí pracovali spolu v hĺbke 15–25 metrov, pri teplotách od -10 do +35 stupňov Celsia. Práce trvali 1,5 roka, v otvorených pracovných jamách s hladinou vody (tunel na vypravenie metra, železničná trať vedená pod zemou a pešie podchody). V tomto projekte sme museli realizovať prakticky všetky druhy prác pod vodou (rýpanie do betónu, rezanie betónu, odsávanie kalu, zváranie, debnenie, betónovanie atď.) a naši potápači dokonale realizovali všetky im zverené práce.

„Všetko, čo sa dá realizovať na povrchu, sa dá urobiť aj pod vodou!”