Spoločnosť Búvár Kft. Vám poskytuje RÝCHLO, PRESNE A KVALITNE vykonané práce, prostredníctvom vlastných odborníkov disponujúcich s rozsiahlymi odbornými skúsenosťami. Pracujeme na takých miestach, kde sa zdá, že je to nemožné a kde sú potrebné priemyselné technické potápačské práce alebo technológie odstrelu.

Naše 40-ročné odborné skúsenosti a 25-ročná firemná činnosť sú zárukou našej kvality!


V čom pomáhame Vašej firme?

V prípade priemyselných potápačských prác a prác realizovaných technológiou odstrelov, alebo obidvoma spôsobmi, t.j. v prípade prác, kde sa realizujú odstrely pod vodou.

Okrem 2 hlavných profilových činností nás môžete skontaktovať aj v súvislosti s nasledujúcimi činnosťami:

- stavebné práce a práce vodohospodárskej výstavby;
- činnosť v oblasti odborného priemyslu;
- lodné práce;
- v prípade školení v oblasti priemyselnej horolezeckej techniky, priemyselného potápania a súvisiacich odborných školení;
- v prípade školení v oblasti priemyselného potápania a súvisiacich odborných školení.


Kde pracujeme?

Naše služby sme už rozšírili aj do zahraničných oblastí. Našich odborne dobre vybavených odborníkov a naše moderné zariadenia potrebovali už v Európe aj mimo nej.

Sme členmi Medzinárodnej asociácie škôl potápania (IDSA – International Diving Schools Association), resp. sme zakladajúcimi členmi maďarského Celoštátného zväzu technických potápačov (www.ibosz.org ).
Naša firma zaviedla a užíva taký systém riadenia kvality, ktorý je v súlade s normou MSZ EN ISO 9001:2009 a zaviedla a uplatňuje systém riadenia ochrany zdravia a bezpečnosti na pracovisku, ktorý je v súlade s normou MSZ 28001:2008.