Stavebné práce pod vodou alebo možno búranie?
Vedeli ste, že všetko, čo sa dá realizovať na POVRCHU, SA Dá UROBIŤ AJ POD VODOU?
POMOCOU NAŠICH PROFESIONáLNYCH TECHNICKýCH POTÁPAČOV!

Hlavné činnosti

- Realizácia technických potápačských prác, úlohy vodohospodárskych stavieb a realizácia súvisiacich prác odborného charakteru.
- Úlohy realizovateľné technológiou odstrelov na povrchu aj pod vodou.
- Úlohy vykonané pomocou priemyselnej výškovej horolezeckej techniky.
- Školenia v oblasti priemyselného technického potápania a súvisiace odborné školenia.