1. LUCRĂRI DE SCUFUNDĂRI TEHNICE:

 

Desfăşurăm activităţile noastre sub apă, respectiv în spaţii izolate sau poluate:

Inspecţie şi evaluare

·         realizarea de înregistrări video şi foto cu camere speciale

·         inspecţie vizuală

·         colectare date şi sarcini de cartografiere pentru evaluări hidrologice, hidrogeologice şi topografice

·         executarea unor foraje de probă în sol, respectiv pentru examinări geologice, teste şi analize de laborator

·         identificarea problemelor, respectiv întocmirea planurilor de soluţionare a acestora în cazul puţurilor şi a conductelor; evaluarea stării faptice, cum ar fi inspecţiile de rezistenţă şi de stabilitate

Instalare şi întreţinere

·         instalarea şi poziţionarea conductelor şi cablurilor, sub rute navale, respectiv sub apă

·         inspectarea şi întreţinerea rezervoarelor şi conductelor de substanţe periculoase

·         întreţinerea căilor navigabile (curăţare, dragare, consolidarea sistemelor de protejare a ţărmului)

·         reparaţia navelor avariate, reparaţia şi înlocuirea elicelor navelor

·         înlăturarea nămolului, ventilare, întreţinerea sistemelor de aprovizionare cu combustibil şi evaluarea stării acestora

·         drenaj, incluzând aici şi îndepărtarea apelor şi lichidelor nedorite de pe teritoriul şantierelor de construcţii, carierelor şi minelor

Demolare şi curăţare

·         tăierea structurilor de metal şi de beton de sub apă

·         demolarea structurilor de metal şi beton de la suprafaţă şi de sub apă, prin tehnologia de explozii controlate

·         îndepărtarea nămolului şi noroiului din lacurile de acumulare, rezervoare şi din lacurile de epurare industrială

·         depoluarea rezervoarelor

·         dragare

Construcţii

·         cofrare şi betonare sub apă

·         construcţia de sisteme care să regleze debitul apei

·         construcţii de piloni şi diguri

·         lucrări de fundaţii sub apă

·         construcţia de viaducte

·         proiectarea şi execuţia sistemelor de protejare a ţărmului


Recuperarea epavelor şi tractarea lor pe mal

·         scoaterea la mal, sau la suprafaţă a epavelor, a obstacolelor din apă, a obiectelor care obstrucţionează căile navigabile


Alte sarcini aferente scufundărilor tehnice:

·         Înlăturarea problemelor

·         Izvoare carstice, puţuri de apă, galerii, facilităţi de extracţie a apei

·         Demolarea, tăierea şi scoaterea la suprafaţă a structurilor metalice

·         Excluderea apei

·         Izvoare carstice, puţuri de apă, galerii facilităţi de extracţie a apei

·         Lucrări efectuate în medii cu apă reziduală, canalizare sau staţii de epurare asupra structurilor tehnice de tratare a apei

·         Sarcini de construcţii

·         Epave, obstacole în căile de navigaţie, obiecte care duc la degenerarea albiei

·         Lucrări efectuate în medii irespirabile, umplute cu gaz

·         Asigurarea evenimentelor publice, servicii de salvamar

·         Evaluări hidrologice, hidrogeologice, geodezice, testarea calităţii apei, furnizări de date

Inginerie hidraulică, amenajarea apelor, administrarea apelor

Activitatea noastră cuprinde facilitarea unei administrări moderne şi ecologice a apelor, a uzinelor industriale şi agricole, a centralelor electrice, iar în cadrul dezvoltărilor regionale şi a infrastructurii localităţilor lucrările ce sunt incluse în gama completă a activităţilor de inginerie hidraulică.

Prin intermediul experienţei sale de mai multe decenii, compania Búvár Kft. efectuează inspecţii tehnice regulate şi construcţii ale structurilor tehnice de inginerie hidraulică. Această activitate asigură funcţionarea continuă şi în siguranţă a structurilor tehnice, respectiv sesizarea rapidă a eventualelor defecţiuni precum şi efectuarea eficientă a lucrărilor de întreţinere, respectiv a lucrărilor de intervenţie.

Sunt cuprinse în activităţile noastre principale efectuarea de inspecţii tehnice regulate şi periodice ale structurilor tehnice ale barajelor fluviale, barajelor de acumulare, ecluzelor pentru navigaţie, stăvilarelor, ale structurilor tehnice mici ce intersectează digurile şi a structurilor tehnice de inginerie hidraulică ale centralelor electrice. În general, inspecţia constă în examinări de stabilitate, hidraulice şi de materiale (examinări de stare şi de rezistenţă).

Există şi sarcini speciale - verificarea statică, inspecţia etanşeităţii, inspecţia stării echipamentelor de inginerie hidraulică etc. - pentru care specialiştii companiei Búvár Kft. dispun de metode şi proceduri de inspecţie de încredere.

Compania Búvár Kft. poate să gestioneze într-un mod complex sarcinile din domeniul serviciilor de utilităţi - evacuarea apelor reziduale şi a apei de ploaie, aprovizionarea cu apă.

Pe lângă toate cele de mai sus, desfăşoară activităţi de proiectare şi implementare  din domeniul drenajului de la suprafaţă, protecţia împotriva inundaţiilor, drenajul subteran.

Se angajează şi la realizarea proiectării generale şi a execuţiei stabilimentelor, dacă este nevoie, chiar şi prin implicarea unor proiectanţi experţi speciali.

Domeniile noastre de specialitate:

·         Inspecţia barajelor fluviale

·         Inspecţia hidrocentralelor

·         Inspecţia barajelor de acumulare

·         Inspecţia stăvilarelor

·         Inspecţia ecluzelor

·         Inspecţia structurilor tehnice din cadrul termocentralelor

·         Gestionarea aprovizionării cu apă şi a apelor uzate din cadrul centralelor electrice

·         Amenajarea apelor, protecţie împotriva inundaţiilor

·         Gestionarea apelor, canalizare şi construcţii de utilităţi aferente investiţiilor privind transportul

·         Întocmirea de studii hidrologice

·         Amenajarea apelor de pe terenurile recultivate

·         Amenajarea apelor din intravilan şi extravilan

·         Amenajarea cursurilor mici de apă

·         Amenajarea rezervoarelor pentru apă torenţială, a canalelor de tip centură

·         Canalizare (evacuarea apelor reziduale şi a apei de ploaie)

·         Revizia, constrirea staţiilor de pompare pentru canalizare

 

  1. LUCRĂRI DE SCUFUNDĂRI PENTRU SISTEMUL DE CANALIZARE:

 

Curăţarea sistemului de canalizare

Profilul nostru principal este desfăşurarea activităţii în medii irespirabile, care sunt realizate prin intermediul echipamentelor de protecţie respiratorie autonome, sau cu aprovizionare de aer de la suprafaţă. Prin extragerea la suprafaţă a obiectelor flotante, a deşeurilor şi a celorlalte materiale asigurăm cursul liber de curgere.

 

Revizia sistemului de canalizare

Putem să inspectăm porţiunea de canalizare respectivă cu ajutorul unei camere moderne de inspectare a canalizării. Cu ajutorul contorului de metrat, se poate identifica şi distanţa exactă, făcând posibil ca lucrările de demolare să fie efectuate doar în locul corespunzător. Prin intermediul inspecţiei cu cameră a canalizării putem obţine o imagine reală a canalului sau conductei, putem să determinăm locul racordărilor şi direcţia acestora, starea elementelor de legătură. Vom preda clienţilor noştri o documentaţia video şi foto despre inspecţie.

 

Construcţii de canalizare

În cadrul lucrărilor noastre de construcţii de canalizare pe lângă amplasarea conductelor gravitaţionale de diferite diametre  (20 - 160 cm ), în practica noastră ocupă un loc şi construcţia sistemelor sub presiune, respectiv a reţelelor de canalizare în sistem tip vid.

Reconstrucţie canalizare
Efectuăm renovarea sistemelor de canalizare realizate din cărămizi învechite şi beton-bauxită, respectiv reconstrucţia prin intermediul tehnologiei fără descoperire  (NO DIG). O caracteristică deosebită a acestor renovări este faptul că pe parcursul acestor lucrări este necesar să se asigure funcţionarea continuă a reţelei de canalizare.

 

Lucrări efectuate în medii cu apă reziduală, canalizare sau staţii de epurare asupra structurilor tehnice de tratare a apei  :

- Reparaţia şi înlocuirea echipamentelor de sub apă
- Înlocuirea echipamentelor de aerisire a instalaţiilor de epurare biologică într-un echipament de scafandru tehnic special conceput pentru ape reziduale, în timpul unei funcţionări continue
- Curăţarea conductelor şi ţevilor cu un instrument de parcurgere Ø 80 - 4000 mm
- Sarcini de scufundări tehnice de canalizare în canale colectoare principale ce pot fi parcurse în mâini sau picioare
- închiderea, deschiderea colectoarelor principale şi secundare (fixe sau mobile).
- Deschiderea, evaluarea, curăţarea şi întreţinerea pereţilor.
- Cartografierea sistemelor de canalizare publică (evaluare şi proiectare).
- Întreţinerea sistemelor de trecere la înălţime a apei reziduale