Compania Búvár Kft. ofer? lucr?ri RAPIDE, PRECISE ?I DE CALITATE prin intermediul echipei sale de profesioni?ti care beneficiaz? de o vast? experien?? profesional?. Noi lucr?m în acele loca?ii care par imposibile, unde este nevoie de lucr?ri de scufund?ri tehnice, sau tehnologii de explozii controlate.

Experien?a profesional? de 40 de ani ?i o activitate a companiei de 25 de ani reprezint? garan?ia calit??ii!


Cum putem ajuta compania Dumneavoastr??

Sarcini ce pot fi executate prin lucr?ri de scufund?ri tehnice ?i tehnologii de explozii controlate sau chiar combina?ia celor dou?, cum ar fi în cazul opera?iunilor de explozii controlate subacvatice.

Pe lâng? cele 2 activit??i principale pute?i s? apela?i la noi ?i pentru alte lucr?ri auxiliare:

- lucr?ri de construc?ii ?i inginerie hidraulic?
- activit??i
profesionale
- lucr?ri navale
- în caz de alpinism industrial ?i cursuri de scafandrii tehnici ?i form?rile profesionale conexe.
- în cazul cursurilor de scafandrii tehnici ?i form?rilor profesionale conexe.


Unde ne desf??ur?m activitatea?

Serviciile noastre au fost extinse ?i în str?in?tate, speciali?tii no?tri bine preg?ti?i ?i echipamentele noastre moderne au fost solicita?i atât în Europa cât ?i în afara acesteia.

Suntem membrii ai Asocia?iei Interna?ionale a ?colilor de Scufund?ri (IDSA – International Diving Schools Association), respectiv fondatorii Asocia?iei Na?ionale a Scafandrilor tehnici.
Compania noastr? a implementat ?i utilizeaz? sistemul MIR (Sistemul de Management al Calit??ii) în conformitate cu cerin?ele standardului MSZ EN ISO 9001:2009 ?i sistemul MEBIR (Sistemul de Management al S?n?t??ii ?i Securit??ii Muncii) în conformitate cu cerin?ele standardului MSZ 28001:2008.