Tevékenységünket vízalatt, illetve zárt és szennyezett légterekben végezzük:

Inspekció és felmérés

 • víz alatti videó és fényképfelvételek készítése speciáliskamerákkal
 • szemrevételezés
 • adatgyűjtés és térképészeti feladatok hidrológiai, hidrogeológiai és topográfiai felmérésekhez
 • próbafúrások készítése az adott talajba földtani ellenőrzések, laboratóriumi tesztek és analízisek céljából
 • problémák beazonosítása, illetve azok elhárítására megoldástervek készítése kutak és csővezetékek esetében ; állapotfelmérések, úgy, mint szilárdsági illetve stabilitási vizsgálatok

Telepítés és karbantartás

 • telepítése és fektetése csöveknek és kábeleknek hajózási utak, illetve víz alá
 • veszélyes anyag tartályok, csővezetékek inspekciója és karbantartása
 • vízi utak karbantartása (tisztítás, kotrás, partvédelmi rendszerek megerősítése)
 • sérült hajó javítás, hajócsavar javítás és csere
 • iszaptalanítás, szellőztetés, üzemanyag-ellátó rendszerkarbantartás és állapot felmérés
 • vízmentesítés, beleértve nem kívánt vizek és folyadékok eltávolítása építési területekről, bányákból

Bontás és tisztítás

 • víz alatti vágása fém és beton szerkezeteknek
 • fém és beton szerkezetek bontása felszínen és víz alatt robbantásos technológiával
 • iszap és sár eltávolítása tározókból, tartályokból és ipari ülepítő tavakból
 • tartályok iszaptalanítása
 • kotrás

Építés

 • víz alatti zsaluzás és betonozás
 • vízfolyás szabályozó rendszerek építése
 • pillér és gátépítés
 • víz alatti alapozási munkák
 • viaduktok építése
 • partvédelmi rendszerek tervezése és kivitelezése


Roncsmentés és roncs kiemelés

 • kiemelése/felemelése hajóroncsoknak, vízi akadályoknak, hajózási utat akadályozó tárgyaknak


Más egyéb, ipari búvárkodással kapcsolatos feladatok:

 • Hibaelhárítás
 • Karsztforrások, víztermelő kutak, galériák, vízkivételi művek
 • Fémszerkezetek bontása, vágása, kiemelése
 • Vízkizárás
 • Karsztforrások, víztermelő kutak, galériák, vízkivételi művek
 • Szennyvizes közegben, csatornákban szennyvíztisztítókban, szennyvízkezelés műtárgyaiban történő munkavégzés
 • Építési feladatok
 • Roncsok, hajózási akadályok, mederelfajulást okozó objektumok
 • Légzésre alkalmatlan-, gázos légtérben történő munkavégzés
 • Vízimentés, rendezvények biztosítása
 • Hidrológiai, hidrogeológiai, geodéziai felmérés, vízminőség vizsgálat, adatszolgáltatás

Vízépítés, vízrendezés, vízgazdálkodás

Tevékenységünk az ipari- és mezőgazdasági üzemek, erőművek korszerű, környezetbarát vízgazdálkodásának elősegítése, a regionális területfejlesztések és települések infrastruktúrájának fejlesztése keretében a vízépítési tevékenységek teljes körérbe tartozó munkák.

A Búvár Kft. több évtized tapasztalatával végezi vízépítési műtárgyak rendszeres műszaki ellenőrzését és építését. A tevékenység biztosítja a műtárgyak folyamatos és biztonságos üzemét, valamint az esetleges meghibásodás korai észlelését és a karbantartási illetve beavatkozási munkák gazdaságos elvégzését.

Fő tevékenységeink közé tartozik folyami vízlépcsők, völgyzárógátak, hajózsilipek és zsilipek, töltést keresztező kisműtárgyak és erőművek vízépítési műtárgyainak rendszeres és időszakos műszaki ellenőrzése. Az ellenőrzés általában állékonysági, hidraulikai és anyagvizsgálatokból (állapot- és szilárdságvizsgálat) tevődik össze.

Vannak speciális feladatok - statikai ellenőrzés, szivárgások vizsgálata, vízgépészeti berendezések állapotvizsgálata stb. - amelyekre a Búvár Kft. szakemberei megbízható vizsgálati módszerekkel, eljárásokkal rendelkeznek.

A Búvár Kft. a közműellátás - szennyvízelvezetés, csapadékvíz-elvezetés, vízellátás - területen a feladatokat komplex módon tudja kezelni.

A fentieken túlmenően a felszíni vízelvezetés, árvízvédelem, felszín alatti vízelvezetés területén is végez tervezési és kivitelezési tevékenységet.

A létesítmények generáltervezésére és kivitelezésére is vállalkozik, szükség esetén speciális szaktervezők bevonásával.

Szakterületeink:

 • Vízlépcsők vizsgálata
 • Vízerőművek vizsgálata
 • Duzzasztóművek vizsgálata
 • Völgyzárógátak ellenőrzése
 • Zsilipek ellenőrzése
 • Hőerőművek műtárgy-ellenőrzése
 • Erőművek hűtővízellátása, hulladékvizeinek vízrendezése
 • Vízrendezés, árvízvédelem
 • Közlekedési beruházásokhoz kapcsolódó vízrendezés, vízelvezetés és közműépítés
 • Hidrológiai tanulmányok készítése
 • Rekultivált területek vízrendezése
 • Bel- és külterületi vízrendezések
 • Kisvízfolyások rendezése
 • Záportározók, övcsatornák rendezése
 • Csatornázás (szenny- és csapadékvíz elvezetés)
 • Csatorna szivattyútelepek felülvizsgálata, építése